Design patterns

Abstract Factory

1 minute read

Wzorzec kreacyjny pozwalający na tworzenie różnych wariantów wybranego abstrakcyjego obiektu lub obiektów. Obiekty wychodzące od tej samej abstrakcji różnią ...