Design patterns

Adapter

1 minute read

Adapter jest strukturalnym wzorcem który pozwala na współprace obiektów o niekompatybilnych interfejsach.

Singleton

2 minute read

Wzorzec kreacyjny dzieki któremu możesz być pewny, że istnieje tylko pojedyńcza instancja danej klasy. Zapewnia również dostęp do tej instancji w zakresie ca...

Prototyp

1 minute read

Wzorzec kreacyjny z użyciem którego możesz tworzyć kopie istniejących obiektów bez tworzenia zależności na od ich klas.

Factory Method

1 minute read

Wzorzec kreacyjny który dostarcza interfejs do tworzenia obiektów w wykorzystującej je klasie, jednocześnie z użyciem dziedziczenia pozwala zmienić konkretny...

Builder

1 minute read

Wzorzec kreacyjny który pozwala na tworzenie skomplikowanych obiektów krok po kroku. Wykorzystując Builder możemy uzyskać różne warianty i reprezentacje obie...